Canlı RadyoRadyo istasyonlarıKırgızistan ▷ Sputnik Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан Canlı dinle

Sputnik Кыргызстан
 • Kırgızistan

 • Talk radyo / Haberler

Sputnik Кыргызстан: Окуялар менен күндүн жаңылыктары. Sputnik сайттары дүйнөлүк маалыматтарды кыргыз, орус, англис, араб, испан, кытай жана башка тилдерде чагылдырат. Sputnik Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен негизделген "Россия сегодня" медиатобуна кирет. РФ бюджетинен каржыланат, бирок россиялык бийликтин бардык бутагына редакциялык саясатка аралашууга мыйзам чегинде тыюу салынган. Sputnik Кыргызстан, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur Talk radyo / Haberler


Sputnik Кыргызстан
Sputnik Кыргызстан
0/5 0 Oy üzerinden

Benzer İstasyonlar

Достук радиосу Достук радиосу
 • Kırgızistan
 • Pop Müzik

Улуттар аралык биримдикти бийик тутабыз! Радио адегенде интернет аркылуу чыга баштаган, ал эми Достук радиосу, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur Pop Müzik

Sputnik Кыргызстан Sputnik Кыргызстан
 • Kırgızistan
 • Talk radyo / Haberler

Sputnik Кыргызстан: Окуялар менен күндүн жаңылыктары. Sputnik сайттары дүйнөлүк маалыматтарды Sputnik Кыргызстан, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur Talk radyo / Haberler

Hit FM Hit FM
 • Kırgızistan

Hit FM - музыка, с которой легко! Мы не можем создать благоприятных условий для жизни, но мы можем Hit FM, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur

Радио Атом FM Радио Атом FM
 • Kırgızistan
 • Talk radyo / Pop Müzik / Rock

Одной из важнейшей составляющей аудитории радио «Atom» являются студенты и молодые профессионалы Радио Атом FM, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur Talk radyo / Pop Müzik / Rock

Санжыра Радиосу Санжыра Радиосу
 • Kırgızistan
 • Yerel müzik / Haberler

"Санжыра" радиосу! Жүрөгүмдө Кыргызстан! Республиканын бардык аймагын камтыган, Маалыматтык- Санжыра Радиосу, Kırgızistan formatında yayınlanan, yayınlanan bir radyo istasyonudur Yerel müzik / Haberler

Available on Google Play

FACEBOOK